نمونه کارهای طراحی دفتر برنامه ریزی (پلنر)

چرا خدمات نشرآنلاین

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی دفتر برنامه ریزی (پلنر)

در این صفحه بخشی از نمونه‌کارهای صفحه آرایی و طراحی دفتر برنامه ریزی (پلنر) نشرآنلاین را می‌توانید مشاهده کنید؛ در نمونه کارهای پیش رو، خدمات ارائه شده برای طراحی پلنر (دفترچه برنامه‌ریزی) معمولاً بصورت تجمیعی شامل طراحی جلد، طراحی قالب کلی (یونیفرم) و صفحه آرایی شده‌اند. نمونه‌کارهای طراحی طراحی دفترچه‌های برنامه‌ریزی، بطور کامل در نشرآنلاین انجام شده‌اند.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 4.8 / 5. تعداد امتیازها 20