نمونه صفحه آرایی و طراحی کتاب کودک – داستان امید

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب کودک - داستان امید
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای صفحه آرایی و طراحی کتاب » نمونه صفحه آرایی و طراحی کتاب کودک – داستان امید

نمونه صفحه آرایی و طراحی کتاب کودک – داستان امید

  • نوع پروژه کتاب
  • موضوع/دسته‌بندی کودک - داستان آموزشی
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • قطع (ابعاد) خشتی (مربعی)
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی چاپی
نمونه طراحی و صفحه آرایی کتاب کودک داستان امید
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب کودک قطع خشتی مربعی
نمونه صفحه آرایی کتاب آموزشی کودک - اوتیسم
نمونه طراحی کتاب آموزشی کودک قطع مربعی
نمونه کار طراحی جلد کتاب کودک داستان امید - اوتیسم

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب کودک داستان امید در قطع خشتی به صورت رنگی (چهار رنگ)

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 5 / 5. تعداد امتیازها 1