نمونه کارهای طراحی مجله

در اینجا بخشی از نمونه کارهای صفحه آرایی و طراحی مجله نشرآنلاین را مشاهده می کنید، در بسیاری از نمونه کارهای ارائه شده طراحی مجله در نشرآنلاین، خدمات بصورت تجمیعی شامل طراحی جلد، طراحی قالب کلی (یونیفرم) و صفحه آرایی ارائه شده است که در ادامه مشاهده می کنید.

این مقاله رو دوست داشتم
آکادمی نشرآنلاین
آکادمی نشرآنلاین

آموزش‌های جامع و تخصصی حوزه نشر و صفحه‌آرایی

فروشگاه نشرآنلاین
فروشگاه نشرآنلاین

فروشگاه تخصصی ابزارها و قالب‌های حرفه‌ای صفحه‌آرایی