نمونه کارهای طراحی مجله / نشریه

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله / نشریه

در این صفحه بخشی از نمونه‌کارهای صفحه آرایی و طراحی مجله و نشریه نشرآنلاین را می توانید مشاهده کنید؛ در نمونه کارهای پیش رو، خدمات ارائه شده برای طراحی مجله در بعضی از سفارشات فقط طراحی و صفحه آرایی صفحات و در برخی از پروژه‌ها بصورت تجمیعی شامل طراحی جلد، طراحی قالب کلی (یونیفرم) و صفحه آرایی صفحات مجله و نشریه انجام شده‌اند. نمونه‌کارهای طراحی مجله یا نشریه که مشاهده می‌کنید، بطور کامل در نشرآنلاین انجام شده‌اند.

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی نشریه دانشجویی | نشریه فناوری سلامت | طراحی قالب کلی – صفحه آرایی (2 شماره)
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله | مجله میتره | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی
نمونه کار طراحی نشریه | نشریه یادمانه | طراحی قالب کلی
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله | مجله رمزارزها | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله | مجله چتر نارنجی | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله | مجله گفتمان ولایت | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله | مجله آکسون | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی (2 شماره)
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله | مجله انجمن مدیریت پروژه ایران | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی (5 شماره)
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله | مجله آکسون | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی (2 شماره – 2)
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی نشریه | مجله هادی | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی (6 شماره)
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی ویژه‌نامه | مجله اقتصاد مقاومتی | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی (3 شماره)
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله | مجله دیده‌بان قانون | طراحی قالب کلی – طراحی جلد – صفحه آرایی (2 شماره)
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله | مجله ماهنامه (گرجستان) | صفحه آرایی (2 شماره)

این مقاله رو دوست داشتم
4.8/5 - (20 امتیاز)
آکادمی نشرآنلاین
آکادمی نشرآنلاین

آموزش‌های جامع و تخصصی حوزه نشر و صفحه‌آرایی

فروشگاه نشرآنلاین
فروشگاه نشرآنلاین

فروشگاه تخصصی ابزارها و قالب‌های حرفه‌ای صفحه‌آرایی