نمونه کارهای طراحی مجله / نشریه

چرا خدمات نشرآنلاین

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله / نشریه

در این صفحه بخشی از نمونه‌کارهای صفحه آرایی و طراحی مجله و نشریه نشرآنلاین را می توانید مشاهده کنید؛ در نمونه کارهای پیش رو، خدمات ارائه شده برای طراحی مجله در بعضی از سفارشات فقط طراحی و صفحه آرایی صفحات و در برخی از پروژه‌ها بصورت تجمیعی شامل طراحی جلد، طراحی قالب کلی (یونیفرم) و صفحه آرایی صفحات مجله و نشریه انجام شده‌اند. نمونه‌کارهای طراحی مجله یا نشریه که مشاهده می‌کنید، بطور کامل در نشرآنلاین انجام شده‌اند، با کلیک بر روی هر مورد جزئیات بیشتری از نمونه‌کار را مشاهده نمایید.

نمونه کار طراحی نشریه الکترونیک مجله سازه و فولاد

نمونه طراحی فصلنامه الکترونیک سازه و فولاد

نشریه - فصلنامه

نمونه کار طراحی نشریه الکترونیک مجله دنیای کوچینگ

نمونه طراحی نشریه الکترونیکی دنیای کوچینگ

نشریه - مجله

نمونه طراحی ویژه‌نامه دانشگاه صنعتی شریف

نمونه طراحی و صفحه آرایی ویژه‌نامه دانشگاه صنعتی شریف

نشریه - ویژه‌نامه

نمونه کار طراحی نشریه الکترونیک لامپ و روشنایی میتره

نمونه طراحی و صفحه آرایی نشریه الکترونیک نور و روشنایی میتره

نشریه - مجله

نمونه طراحی نشریه الکترونیکی سودا

نمونه طراحی نشریه الکترونیکی دوزبانه سودا

نشریه

نمونه کار طراحی نشریه الکترونیک و چاپی اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه

نمونه طراحی و صفحه آرایی خبرنامه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران

نشریه (خبرنامه)

نمونه کار طراحی قالب کلی و صفحه آرایی نشریه هادی

نمونه طراحی و صفحه آرایی نشریه هادی

مجله - فصلنامه

نمونه کار طراحی نشریه الکترونیک نور و روشنایی سان نور

نمونه طراحی نشریه الکترونیک سان نور

نشریه - مجله

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی نشریه اقتصاد مقاومتی

نمونه طراحی و صفحه آرایی ماهنامه اقتصاد مقاومتی

نشریه

نمونه کار طراحی قالب کلی و صفحه آرایی مجله گفتمان ولایت

نمونه طراحی قالب کلی و صفحه آرایی مجله گفتمان ولایت

مجله - ماهنامه

نمونه کار طراحی قالب و صفحه آرایی نشریه نوشتاری مکتب دفاعی امام خامنه ای

نمونه طراحی و صفحه آرایی نشریه مکتب دفاعی امام

نشریه

نمونه طراحی قالب و صفحه آرایی حرفه ای نشریه فناوری اطلاعات سلامت

نمونه طراحی و صفحه آرایی نشریه فناوری اطلاعات سلامت

نشریه

نمونه کار طراحی قالب کلی و صفحه آرایی فصلنامه دانشگاهی پزشکی آکسون

نمونه طراحی و صفحه آرایی فصلنامه دانشگاهی آکسون

نشریه - فصلنامه

نمونه کار طراحی قالب کلی و صفحه آرایی نشریه دیده بان قانون

نمونه طراحی و صفحه آرایی فصلنامه حقوقی دیده‌بان قانون

نشریه - فصلنامه

نمونه کار طراحی نشریه پژوهش نامه انجمن مدیریت پروژه ایران

نمونه طراحی و صفحه آرایی پژوهش نامه کمیته پژوهش و توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران

نشریه (پژوهش‌نامه)

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی نشریه ماهنامه

نمونه طراحی قالب کلی و صفحه آرایی نشریه ماهنامه

مجله - ماهنامه

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی مجله بلاکچین و ارزدیجیتال - رمزارزها

نمونه طراحی قالب کلی و صفحه آرایی فصلنامه تخصصی رمزارزها

مجله - فصلنامه

نمونه کار طراحی قالب کلی و صفحه آرایی بولتن سازمانی - بهزیستی

نمونه طراحی قالب کلی و صفحه آرایی بولتن سازمان بهزیستی کشور

نشریه - ماهنامه

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 4.8 / 5. تعداد امتیازها 22