نمونه طراحی و صفحه آرایی خبرنامه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار طراحی نشریه الکترونیک و چاپی اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای طراحی مجله / نشریه » نمونه طراحی و صفحه آرایی خبرنامه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران

نمونه طراحی و صفحه آرایی خبرنامه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران

  • نوع پروژه نشریه (خبرنامه)
  • موضوع/دسته‌بندی خبری - آموزشی
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی الکترونیک - چاپی
نمونه طراحی نشریه الکترونیک و چاپی اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه
نمونه صفحه آرایی نشریه چاپی و الکترونیک انجمن مدیریت پروژه
نمونه کار طراحی خبرنامه الکترونیک و چاپی
نمونه کار صفحه آرایی حرفه ای خبرنامه الکترونیک و چاپی مدیریت پروژه

نمونه کار خبرنامه شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران؛ این نشریه خبری-آموزشی به صورت الکترونیک و چاپی ارائه شده است، بنابراین طراحی به شکلی انجام شده که خبرنامه قابلیت استفاده در هر دو حالت را داشته باشد.

خدمات ارائه شده برای این نشریه در 8 شماره، شامل طراحی قالب کلی (یونیفرم)، طراحی جلد و صفحه آرایی می‌شود که این خبرنامه در قطع استاندارد برای نشریات الکترونیک و چاپی به صورت کاملاً رنگی طراحی شده است.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: / 5. تعداد امتیازها