نمونه طراحی و صفحه آرایی پژوهش نامه کمیته پژوهش و توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار طراحی نشریه پژوهش نامه انجمن مدیریت پروژه ایران
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای طراحی مجله / نشریه » نمونه طراحی و صفحه آرایی پژوهش نامه کمیته پژوهش و توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران

نمونه طراحی و صفحه آرایی پژوهش نامه کمیته پژوهش و توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران

  • نوع پروژه نشریه (پژوهش‌نامه)
  • موضوع/دسته‌بندی پژوهشی - خبری
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی الکترونیک - چاپی
نمونه طراحی و صفحه آرایی نشریه پژوهش نامه انجمن مدیریت پروژه ایران
نمونه صفحه آرایی نشریه پژوهش نامه انجمن مدیریت پروژه ایران
نمونه صفحه آرایی پژوهش نامه الکترونیک و چاپی
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی پژوهش نامه الکترونیک و چاپی

نمونه کار پژوهش نامه مدیریت پروژه کمیته پژوهش و توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران؛ همانطور که مشخص هست این نشریه محتوای پژوهشی و خبری دارد و به صورت الکترونیک و چاپی ارائه شده است. طراحی این نشریه به شکلی انجام شده که قابلیت استفاده در هر دو حالت الکترونیک و چاپی را دارد.

خدمات ارائه شده برای این نشریه در 3 شماره، شامل طراحی قالب کلی (یونیفرم)، صفحه آرایی و طراحی می‌شود. این خبرنامه در قطع استاندارد برای نشریات الکترونیک و چاپی به صورت کاملاً رنگی طراحی شده است.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 5 / 5. تعداد امتیازها 4