نمونه طراحی کتاب الکترونیک آشنایی با متاورس

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب الکترونیک آشنایی با متاورس
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای طراحی کتاب و نشریه الکترونیکی » نمونه طراحی کتاب الکترونیک آشنایی با متاورس

نمونه طراحی کتاب الکترونیک آشنایی با متاورس

  • نوع پروژه کتاب الکترونیک
  • موضوع/دسته‌بندی آموزشی
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی الکترونیک - چاپی
نمونه طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب الکترونیک آشنایی با متاورس
نمونه طراحی کتاب الکترونیک حوزه ارزدیجیتال متاورس
نمونه کار صفحه آرایی کتاب الکترونیک حوزه ارزدیجیتال متاورس
نمونه کار طراحی صفحه بخش کتاب الکترونیک  متاورس
نمونه کار صفحه آرایی کتاب الکترونیکی آشنایی با متاورس

پروژه طراحی کتاب الکترونیک آشنایی با متاورس؛ خدمات ارائه شده برای این پروژه شامل طراحی قالب کلی (یونیفرم)، صفحه آرایی و طراحی‌جلد می‌شود. نمونه کار طراحی کتاب الکترونیک آشنایی با متاورس، در قطع استاندارد کتاب‌های الکترونیک، با خروجی pdf تعاملی طراحی و صفحه آرایی شده است. در این کتاب الکترونیک فقط متن از سوی سفارش‌دهنده ارسال شده و ما در نشرآنلاین متناسب با هر متن تصویر گرافیکی مناسب را انتخاب و بر اساس قالب کلی تعریف شده طراحی و در صفحات درج کرده‌ایم.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 4.8 / 5. تعداد امتیازها 5