نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب مشارکت مردمی

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه طراحی و صفحه آرایی کتاب نگاهی به مشارکت های مردمی
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای صفحه آرایی و طراحی کتاب » نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب مشارکت مردمی

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب مشارکت مردمی

  • نوع پروژه کتاب
  • موضوع/دسته‌بندی پژوهشی - سازمانی
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • قطع (ابعاد) وزیری
  • رنگ‌بندی رنگی(چهار رنگ)
  • نوع خروجی چاپی
نمونه کار طراحی قالب و صفحه آرایی کتاب با طرح ایرانی
نمونه کار طراحی قالب و صفحه آرایی نگاهی گذرا به حوزه مشارکت های مردمی
نمونه صفحه آرایی کتاب متن و تصویری
نمونه کار صفحه آرایی کتاب مشارکت های مردمی
نمونه طراحی جلد کتاب نگاهی گذرا به حوزه مشارکت های مردمی

در چروژه طراحی کتابچه نگاهی گذرا به حوزه مشارکت‌های مردمی با درخواست سفارش دهنده از نقوش ایرانی و رنگ‌بندی متناسب با آن بهره گرفته شده است. این کتاب در قطع وزیری با ارائه خدمات طراحی قالب کلی، طراحی جلد، طراحی و صفحه آرایی شده است. در محتوای این کتابچه به جز متن، مواردی مثل تصاویر، جداول و نمودار نیز وجود دارد که به صورت کامل متناسب با طراحی قالب‌کلی به صورت رنگی (چهار رنگ) طراحی و اجرا شده است.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 5 / 5. تعداد امتیازها 1