نمونه کارهای طراحی کاتالوگ و بروشور

چرا خدمات نشرآنلاین

نمونه کارهای طراحی کاتالوگ و بروشور

در این صفحه برخی از نمونه کارهای صفحه آرایی و طراحی کاتالوگ و بروشور نشرآنلاین قرار گرفته است. در نمونه کارهای ارائه شده معمولا خدمات بصورت تجمیعی شامل طراحی جلد، طراحی قالب کلی (یونیفرم) و صفحه آرایی می باشد، همچنین تمامی پروژه ها بطور کامل در مجموعه نشرآنلاین طراحی و اجرا شده‌اند. نمونه‌های پیش رو شامل طراحی کاتالوگ، بروشور، گزارش فعالیت‌ و همچنین شامل رزومه و پروپوزال به دلیل تشابه ساختار می‌‌شود.

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی پروپزال شرکت آداک

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی پروپوزال شرکت آداک

رزومه و پروپزال

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کاتالوگ معرفی و گزارش فعالیت منطقه آزاد کیش

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی گزارش فعالیت منطقه آزاد کیش

کاتالوگ

نمونه طراحی جلد و قالب کلی کاتالوگ شرکت دارویی برکت

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی کاتالوگ شرکت دارویی برکت

کاتالوگ

نمونه کار طراحی کاتالوگ معرفی و گزارش فعالیت موسسه مرام

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی کاتالوگ موسسه مرام

کاتالوگ

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی رزومه و پروپزال انجمن مدیریت پروژه ایران

نمونه طراحی رزومه و پروپوزال انجمن مدیریت پروژه ایران

رزومه و پروپزال

نمونه کار طراحی بروشور معرفی دوره آموزشی فراز آکادمی

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی بروشور آموزش زیست فراز آکادمی

بروشور

نمونه کار طراحی جلد و صفحه آرایی کاتالوگ معرفی و گزارش فعالیت موسسه حامی فرهنگ سرمد

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی کاتالوگ موسسه حامی فرهنگ سرمد

کاتالوگ

نمونه کار طراحی گزارش فعالیت شرکت البرز 1398

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی گزارش فعالیت شرکت سرمایه گذاری البرز 1398

کاتالوگ

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی گزارش فعالیت موسسه مشکات منیر

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی گزارش فعالیت موسسه مشکات منیر

کاتالوگ

نمونه کار طراحی گزارش فعالیت شرکت البرز 1395

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی گزارش فعالیت شرکت سرمایه گذاری البرز 1396

کاتالوگ

نمونه کار طراحی کاتالوگ معرفی و گزارش فعالیت موسسه معارف

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی کاتالوگ موسسه معارف

کاتالوگ

نمونه کار طراحی گزارش فعالیت شرکت البرز 1393

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی گزارش فعالیت شرکت سرمایه گذاری البرز 1393

کاتالوگ

نمونه کار طراحی گزارش فعالیت شرکت البرز 1395

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی گزارش فعالیت شرکت سرمایه گذاری البرز 1395

کاتالوگ

نمونه کار طراحی گزارش فعالیت شرکت البرز 1394

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی گزارش فعالیت شرکت سرمایه گذاری البرز 1394

کاتالوگ

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی پروپزال شرکت کارد سفید

نمونه طراحی پروپوزال شرکت کادر سفید

رزومه و پروپزال

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی پروپزال شرکت نوین مارکتینگ

نمونه طراحی قالب پروپوزال شرکت نوین مارکتینگ

رزومه و پروپزال

نمونه کار طراحی بروشور معرفی دوره آموزشگاه فراز آکادمی

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی بروشور آموزشگاه فراز آکادمی

بروشور

نمونه کار طراحی کاتالوگ شرکت سرمایه گذاری البرز

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی کاتالوگ شرکت البرز – دو زبانه

کاتالوگ

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 4.1 / 5. تعداد امتیازها 17