نمونه طراحی رزومه و پروپوزال انجمن مدیریت پروژه ایران

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی رزومه و پروپزال انجمن مدیریت پروژه ایران
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای طراحی پروپزال و رزومه » نمونه طراحی رزومه و پروپوزال انجمن مدیریت پروژه ایران

نمونه طراحی رزومه و پروپوزال انجمن مدیریت پروژه ایران

  • نوع پروژه رزومه و پروپزال
  • موضوع/دسته‌بندی معرفی خدمات
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی الکترونیک - چاپی
نمونه طراحی قالب کلی و صفحه آرایی رزومه و پروپزال انجمن مدیریت پروژه ایران
نمونه کار طراحی قالب کلی (یونیفرم) رزومه و پروپزال انجمن مدیریت پروژه ایران
نمونه کار صفحه آرایی رزومه و پروپزال انجمن مدیریت پروژه ایران
نمونه صفحه آرایی پروپزال انجمن مدیریت پروژه ایران
نمونه کار طراحیجلد رزومه و پروپزال انجمن مدیریت پروژه ایران
نمونه طراحی قالب کلی و صفحه آرایی پروپوزال الکترونیک

پروژه طراحی رزومه و پروپوزال انجمن مدیریت پروژه ایران؛ شامل ارائه شرح خدمات، تسهیلات و رویدادها می‌شود. خدمات ارائه شده برای این پروژه شامل طراحی قالب کلی (یونیفرم)، طراحی‌جلد و صفحه آرایی می‌شود. خروجی نهایی این پروژه، خروجی pdf تعاملی است، اما طراحی این پروژه به نحوی انجام شده که امکان چاپ نیز برای سفارش دهنده وجود دارد.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 4.8 / 5. تعداد امتیازها 5