نمونه طراحی کتاب الکترونیک یوتیوبری به سبک مسترتیوب

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار طراحی جلد، طراحی قالب و صفحه آرایی کتاب الکترونیک یوتیوبری به سبک مسترتیوب
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای طراحی کتاب و نشریه الکترونیکی » نمونه طراحی کتاب الکترونیک یوتیوبری به سبک مسترتیوب

نمونه طراحی کتاب الکترونیک یوتیوبری به سبک مسترتیوب

  • نوع پروژه کتاب الکترونیک
  • موضوع/دسته‌بندی آموزشی
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی الکترونیک - چاپی
نمونه طراحی جلد، طراحی قالب و صفحه آرایی کتاب الکترونیک یوتیوبری به سبک مسترتیوب
نمونه طراحی بخش، طراحی قالب و صفحه آرایی کتاب الکترونیک
نمونه کار طراحی صفحه عنوان مقاله، طراحی قالب کلی و صفحه آرایی کتاب الکترونیک

نمونه کار طراحی جلد، طراحی قالب و صفحه آرایی کتاب یوتیوبری به سبک مسترتیوب، یکی از کتاب‌هایی است که برای آکادمی مسترتیوب طراحی و صفحه آرایی شده است. خدمات ارائه شده برای این پروژه شامل طراحی‌جلد، طراحی قالب کلی (یونیفرم) و صفحه آرایی می‌شود.

در طراحی این کتاب الکترونیک فقط متن در اختیار ما قرار داده شده که متناسب با متن برای هر عنوان، تصویر مناسب انتخاب و طراحی شده‌ است، همچنین این کتاب دارای جداول، چک لیست‌ها و بخش‌های مختلف دیگر نیز می‌باشد که متناسب با قالب کلی طراحی شده‌اند.

نمونه کار طراحی کتاب الکترونیک یوتیوبری به سبک مسترتیوب در قطع استاندارد، به نحوی طراحی شده است که به جز خروجی pdf تعاملی، امکان تولید نسخه دیجیتالی ورق خور و نسخه چاپی را دارد که مورد استفاده سفارش‌دهنده نیز قرار گرفته است.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 5 / 5. تعداد امتیازها 2