نمونه صفحه آرایی و طراحی کتاب راهنمای همیار زنان سرپرست خانوار

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه صفحه آرایی و طراحی قالب کلی همیار زنان سرپرست خانوار
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای صفحه آرایی و طراحی کتاب » نمونه صفحه آرایی و طراحی کتاب راهنمای همیار زنان سرپرست خانوار

نمونه صفحه آرایی و طراحی کتاب راهنمای همیار زنان سرپرست خانوار

  • نوع پروژه کتاب
  • موضوع/دسته‌بندی راهنمای اجتماعی
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • قطع (ابعاد) وزیری
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی چاپی
نمونه کار طراح جلد و صفحه آرایی کتاب همیار زنان سرپرست خانوار وزیری
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب قطع وزیری سازمان بهزیستی
نمونه صفحه آرایی و طراحی بخش کتاب و طراحی جدول
نمونه کار طراحی جلد کتاب همیار زنان سرپرست خانوار

کتاب راهنمای تشکیل گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار، کتابی تخصصی در حوزه اجتماعی مربوط به انتشارات سازمان بهزیستی کشور است. این کتاب در قطع وزیری و با متن و جلد رنگی (چهار رنگ) طراحی و صفحه آرایی شده است. البته در صفحه آرایی متن کتاب از رنگ نارنجی به عنوان رنگ اصلی و یکپارچه در طرح بهره گرفته شده است.

خدمات ارائه شده برای این پروژه شامل طراحی جلد، طراحی قالب کلی و صفحه آرایی می‌باشد که در 104 صفحه انجام و ارائه شده است. محتوای این کتاب شامل متن، نمودار و تصاویر می‌شود.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 5 / 5. تعداد امتیازها 2