نمونه کار صفحه آرایی و طراحی جلد کتاب فهم جنگ شناختی در عصر حاضر

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب فهم جنگ شناختی
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای صفحه آرایی و طراحی کتاب » نمونه کار صفحه آرایی و طراحی جلد کتاب فهم جنگ شناختی در عصر حاضر

نمونه کار صفحه آرایی و طراحی جلد کتاب فهم جنگ شناختی در عصر حاضر

  • نوع پروژه کتاب
  • موضوع/دسته‌بندی اجتماعی - سیاسی
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • قطع (ابعاد) وزیری
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی چاپی
نمونه کار طراحی جلد و طراحی قالب کلی کتاب
نمونه طراحی قالب کلی کتاب فهم جنگ شناختی
نمونه صفحه آرایی کتاب فهم جنگ شناختی
نمونه کار صفحه آرایی کتاب فهم جنگ شناختی
نمونه طراحی جلد کتاب فهم جنگ شناختی در عصر حاضر
نمونه طراحی قالب یونیفرم جلد مجموعه کتاب

کتاب فهم جنگ شناختی در عصر حاضر به همراه 3 کتابچه با محتوای مشابه و برداشتی از کتاب اصلی، به شکل یکپارچه طراحی و صفحه آرایی شده‌اند. موضوع و محتوای این کتاب‌ها بر اساس آگاهی و عدم آگاهی و به نوعی درست و غلط بودن دریافت اطلاعات در دنیای امروز است. بر همین اساس طراحی جلد، طراحی قالب کلی کتاب به شکلی انجام شده تا بیانگر این موضوع باشد.

برای نمونه کار پیش رو خدمات طراحی قالب کلی متن و جلد برای مجموعه کتاب‌ها و صفحه‌آرایی انجام شده است. کتاب اصلی شامل 320 صفحه در قطع وزیری است که متن و جلد کتاب به صورت رنگی (چهار رنگ) طراحی و صفحه آرایی شده است.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: / 5. تعداد امتیازها