نمونه طراحی نشریه الکترونیکی دنیای کوچینگ

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار طراحی نشریه الکترونیک مجله دنیای کوچینگ
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای طراحی مجله / نشریه » نمونه طراحی نشریه الکترونیکی دنیای کوچینگ

نمونه طراحی نشریه الکترونیکی دنیای کوچینگ

  • نوع پروژه نشریه - مجله
  • موضوع/دسته‌بندی کوچینگ
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی الکترونیک - چاپی
 مجله و نشریه الکترونیک
نمونه طراحی نشریه الکترونیکی
نمونه کار طراحی نشریه چاپی و الکترونیک دنیای کوچینگ
نمونه صفحه آرایی نشریه الکترونیک دنیای کوچینگ
نمونه طراحی مجله الکترونیک بیزینس کوچ
نمونه طراحی جلد مجله و نشریه

پروژه طراحی نشریه الکترونیک دنیای کوچینگ، تولید آکادمی کوچینگ FCA انگلستان است که شامل طراحی و صفحه آرایی شش شماره از این نشریه در نشرآنلاین می‌شود. خدمات ارائه شده برای این نشریه شامل طراحی قالب کلی (یونیفرم)، طراحی جلد و صفحه آرایی می‌شود. این مجله در شماره‌های ابتدایی که توسط نشرآنلاین انجام شد، تغییراتی جزئی در قالب داشت که با نظر سفارش دهنده اعمال گردید.

نمونه کار طراحی نشریه الکترونیک پیش رو در قطع استاندارد، به نحوی طراحی شده است که به جز خروجی pdf تعاملی، امکان تولید نسخه دیجیتالی ورق خور و نسخه چاپی را دارد که مورد استفاده سفارش‌دهنده نیز قرار گرفته است.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 4.3 / 5. تعداد امتیازها 11