نمونه طراحی کتاب الکترونیک راهنمای سفر اربعین

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه طراحی جلد، قالب و صفحه آرایی کتاب الکترونیک راهنمای سفر اربعین
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای طراحی کتاب و نشریه الکترونیکی » نمونه طراحی کتاب الکترونیک راهنمای سفر اربعین

نمونه طراحی کتاب الکترونیک راهنمای سفر اربعین

  • نوع پروژه کتاب الکترونیک
  • موضوع/دسته‌بندی راهنمای سفر
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی الکترونیک - چاپی
نمونه کار طراحی جلد، قالب و صفحه آرایی کتاب الکترونیک راهنمای سفر اربعین
نمونه طراحی قالب کلی و صفحه آرایی کتاب الکترونیک راهنمای سفر اربعین
نمونه صفحه آرایی کتاب الکترونیک راهنمای سفر اربعین
نمونه طراحی صفحات کتاب الکترونیک راهنمای تصویری سفر اربعین

پروژه طراحی کتاب الکترونیک راهنمای سفر اربعین، طراحی و تولید شده برای مجموعه فلایتیو؛ خدمات ارائه شده برای این پروژه شامل طراحی قالب کلی (یونیفرم)، صفحه آرایی و طراحی‌جلد می‌شود. نمونه کار طراحی کتاب الکترونیک راهنمای سفر اربعین، در قطع استاندارد کتاب‌های الکترونیک، با خروجی pdf تعاملی طراحی و صفحه آرایی شده است. در این کتاب الکترونیک فقط متن از سوی سفارش‌دهنده ارسال شده و ما در نشرآنلاین متناسب با هر متن تصویر مناسب را انتخاب و بر اساس قالب کلی تعریف شده در صفحات استفاده کرده‌ایم.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 4.8 / 5. تعداد امتیازها 4