نمونه طراحی کتاب الکترونیک جذب و رشد مشتری

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب الکترونیک جذب و رشد مشتری
نشرآنلاین » نمونه کارها » نمونه کارهای طراحی کتاب و نشریه الکترونیکی » نمونه طراحی کتاب الکترونیک جذب و رشد مشتری

نمونه طراحی کتاب الکترونیک جذب و رشد مشتری

  • نوع پروژه کتاب الکترونیک
  • موضوع/دسته‌بندی آموزشی
  • خدمات ارائه شده طراحی قالب کلی (یونیفرم) - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • رنگ‌بندی رنگی (چهار رنگ)
  • نوع خروجی الکترونیک - چاپی
نمونه طراحی و صفحه آرایی کتاب الکترونیک جذب و رشد مشتری افقی
نمونه طراحی قالب کلی و صفحه آرایی کتاب الکترونیک جذب و رشد مشتری
نمونه صفحه آرایی کتاب الکترونیک جذب و رشد مشتری - پیام گستر
نمونه صفحه آرایی کتاب الکترونیک با تصویرسازی

پروژه طراحی کتاب الکترونیک آموزشی جذب و رشد مشتری؛ خدمات ارائه شده برای این پروژه شامل طراحی قالب کلی (یونیفرم)، صفحه آرایی و طراحی‌جلد می‌شود. نمونه کار طراحی کتاب الکترونیک جذب و رشد مشتری در قطع استاندارد به صورت افقی، با خروجی pdf تعاملی طراحی و صفحه آرایی شده است. در این کتاب الکترونیک از تصویرهای وکتوری آماده همراه با ویرایش بخشی از تصاویر و تنظیم رنگ‌ها بر اساس قالب کلی تعریف شده استفاده شده است.

این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 3.7 / 5. تعداد امتیازها 3