روش تهیه پمفلت

آخرین بروزرسانی: 09 اسفند 1399
2783
0
طراحی-پمفلت
چرا خدمات نشرآنلاین

پمفلت نوعی رسانه آموزشی است. در ابعاد كاغذ  A4 تهيه و صفحه آرایی می شود و به طور معمول به سه قسمت تقسيم می‌گردد. اين رسانه می‌تواند آموزشی، هشدار دهنده و يا تبليغاتی باشد. روش تهیه پمفلت به عنوان يك تقويت كننده يادگيری براي جلسات گروهی و آموزشهای فردی مورد استفاده واقع می‌شود. به عنوان يك ياد آورنده نكات مهم جلسه آموزشی عمل می‌كند. اين رسانه را در مكان‌های عمومی و به هنگام درخواست افراد می‌توان به آنها ارائه نمود. موضوعات عمده در بررسی پمفلت می‌تواند هر چیزی باشد از جمله بيماری‌ها، معرفی وسايل و روش ها، رفتارهای بهداشتی و …

اصول كلي كه در روش تهیه پمفلت می‌بايست در نظر باشد عبارت است از : منطبق بودن مطالب و تصاوير با شرايط محلي موجود – استفاده از تصاوير و رنگهای جالب – بر خورداری از زبان ساده و قابل فهم براي گروه هدف مورد نظر پمفلت – داشتن پيام هايی كه می‌بايست كوتاه و مرتبط با موضوع پمفلت باشد و ذكر آدرسي جهت پاسخگوئی به سوالاتی كه ممكن است به دنبال مطالعه پمفلت براي مخاطب پيش بيايد.

روش تهیه پمفلت در سه قسمت زیر بررسي مي شود :

 1. روي جلد
 2. صفحات داخلي
 3. صفحه پشت جلد

صفحه روي جلد :

 • نام و نشان ساز مان تهيه كننده قيد می‌شود.
 • عنوان نشريه قيد می‌شود.
 • تصوير متناسب با موضوع، طراحی می‌شود.
 • نام فرد، واحد يا مركز تهيه كننده، قيد می‌شود.
 • نام ناشر، شماره و تاريخ انتشار (براي زمان انتشار نهائی) قيد می‌شود.
 • گروه هدف هر پمفلت بهتر است قيد شود.

صفحات داخلی :

 • با نام خدا آغاز می‌شود.
 • در مقدمه اهميت موضوع قيد می‎‌شود.
 • از تصاوير مناسب با شرايط محلی استفاده می‌شود.
 • از تنوع رنگ استفاده می‌شود.
 • ادبيات به كار رفته، ساده و قابل فهم می‌باشد.
 • پيامها كوتاه بوده و براي گروه هدف پمفلت مفهوم می‌باشد.

صفحه پشت جلد پمفلت:

 • در صورت نياز از هشدار يا شعار، آيه، روايت يا نقل قول (يكي يا چند مورد) استفاده می‌شود.
 • نشانی و شماره تماس جهت پاسخگوئی به سوالات قيد مي شود .

– تذكر: ويژگی يك شعار خوب استفاده شده در پمفلت عبارت است از : ساده و صريح باشد . مخاطب شعار معني آن فورا بفهمد( يعني فرصتي را براي فكر كردن درباره منظور از طرح شعار از دست ندهد) مثبت باشد ( دعوت به انجام يك رفتار باشد .با فعل مثبت تمام شود) در اندازه و جاهاي مختلف كارآئی داشته باشد. مرتبط با هدف كليدي برنامه آموزشی باشد.
– تذكر: قبل از تهيه پمفلت می بايست تا حد امكان وضعيت اطلاعات گروه هدف مورد آموزش، نوع رفتار های أنها و در صورت امكان بررسي نگرش گروه هدف يا نمونه اي از آن بررسی شده و رسانه ياد شده به قصد تغيير دانش، نگرش يا أموزش يك مهارت رفتاری تهيه شود.
– تذكر: طرح اوليه پمفلت می‌بايست در گروه هدف تعيين شده چند نوبت پيش آزمون شود و به دنبال نظر سنجي تغييرات لازم تا جائي انجام شود كه 90 درصد افراد همان معنی را كه منظور طراح پمفلت است از عكس ها و نوشته ها داشته باشند.عكس ها و نوشته ها را دوست بدارند. هيچ پيشنهادی براي تغيير پمفلت نداشته باشند.
– تذكر: نعيين محتوی بر اساس اولويت بندی به صورت زير تهيه می‌شود.

نمونه سوالاتي كه به عنوان راهنمای پيش آزمون به قصد تغيير و اصلاح مطالب و تصاوير پمفلت (و همچنين ارزشيابی پمفلت ) می‌تواند به كار رود عبارت است از :

 • چه اطلاعاتی دريافت كرديد ؟
 • به نظر شما معنی اين نوشته چيست؟
 • اين تصوير چه چيزی را می‌خواهد نشان بدهد ؟
 • آيا به شما می‌گويد كاری انجام دهيد ؟
 • آگر بله، چه كاری ؟
 • آيا نوشته با تصاوير هماهنگی دارد ؟
 • در اين صفحه از چه چيزی خوشتان آمد ؟
 • چه چيزی را دوست نداريد ؟
 • آيا كلماتی در اين جا نوشته شده است كه شما معنی آن را متوجه نشده باشيد؟
 • كدام كلمات ؟
 • به جای اين كلمه بهتر بود از چه لغات ديگری استفاده شود ؟
 • مهمترين پيام اين جملات و تصاوير چيست ؟
 • در اين پيام چه تغييری بدهيم بهتر است ؟
 • در اين تصوير چه تغييری بدهيم بهتر است ؟
 • ما می‌خواهيم اين مطلب بهتر شود و به راحتی براي افراد قابل درك باشد، شما فكر می‌كنيد، چگونه اين كار امكان پذير است ؟
این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: / 5. تعداد امتیازها

نمایش دیدگاه‌ها و ثبت نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط؛ حتما مطالعه کنید