فرایند پیش رسانه بروشور و پمفلت

آخرین بروزرسانی: 01 دی 1398
2611
0
بروشور و پمفلت
چرا خدمات نشرآنلاین

در ارزیابی و بررسی بروشور و پمفلت ضروری است در ابتدا فرایند پیش رسانه بروشور و پمفلت که منجر به تصمیم گیری جهت تهیه آن برای آموزش موضوعی خاص می شود، مورد توجه قرار گیرد.

بررسی و ارزیابی وضعیت موجود (سنجش نیازها)

در آغاز بررسی نمایید که آیا ارزیابی وضعیت حاضر انجام شده و مستندات و مدارک نشان دهنده ی بررسی و نیاز سنجی برای تولید این رسانه موجود است؟ شایان توجه است که در صورت وجود مدارک و مستندات، از سه حیث به آن دقت فرمایید.

 • آیا با بررسی موضوع موردنظر، به وسعت مشکل در خصوص آن پرداخته شده است؟
 • آیا گروه مخاطبان خاصی که به این موضوع علاقه فراوانی دارند مشخص شده اند؟
 • آیا به اهمیت آن موضوع با توجه به نقشی که در زندگی گروه مخاطب آن دارد توجه شده است؟

تدوین اهداف رسانه

توصیه می شود پیش از تهیه یک رسانه آموزشی، اهداف تولید و استفاده از این رسانه تعیین شود. بررسی و ارزیابی کنید که آیا مستندات و مدارک تدوین اهداف آموزشی موجود است؟ در صورت وجود مدارک و مستندات از چهار حیث به آن توجه نمایید.

 • آیا در قسمت اهداف جزیی، نوع و مدت زمان مورد نیاز برای تغییر و مجموع هدف آن قید شده است؟
 • آیا به اهداف مشخص شده با اجرای راهکار مورد نظر می توان دست یافت؟
 • آیا اهداف مطابق با مشکلات مربوط به آن موضوع خاص اولویت بندی شده اند؟
 • آیا اهداف تعیین شده به شکلی مطرح شده اند که قابل اندازه گیری باشند؟

شناخت گروه مخاطب

برای تعیین و تهیه یک رسانه آموزشی مناسب، ضرورت دارد مشخصات فرهنگی، اجتماعی، رفتاری، روانشناختی و نیازهای آموزشی مخاطبین ارزیابی و مشخص گردد. بررسی کنید که آیا مستندات و مدارکی در خصوص شناسایی مخاطبان موجود است. در صورت وجود مدارک و مستندات از چهار حیث به آن دقت فرمایید.

 • آیا ویژگی های فرهنگی مخاطبان همانند زبان، قومیت و مذهب بررسی شده است؟
 • آیا در ارزیابی به جنس، سن، سطح تحصیلات، شغل و دیگر مشخصات جمعیت شناختی مخاطبان توجه گشته است؟
 • آیا به نیازهای آموزشی گروه مخاطب توجه شده است؟
 • آیا ویژگی های روانشناختی- رفتاری همانند سطح دانش، دیدگاه و رفتار و عادات مخاطبین بررسی شده است؟

انتخاب رسانه

پیش از اقدام به تهیه یک رسانه ی آموزشی خاص، ضرورت دارد بدانید آیا رسانه ای در خصوص این موضوع خاص موجود است و در صورت موجود بودن آیا تهیه یک رسانه جدید ضروری می باشد؟ در صورت ضرورت به تهیه رسانه جدید، نوع رسانه می باست متناسب با هدف مورد نظر و مخاطب تعیین گردد. لازم به ذکر است که بررسی کنید آیا مستندات و مدارکی در خصوص انتخاب رسانه موجود است. در صورت وجود مدارک و مستندات از 3 حیث به آن توجه نمایید:

 • آیا با توجه به ویژگی های گروه مخاطب همانند سطح تحصیلات و دانش، زبان، جنسیت و سن، رسانه مناسبی تعیین شده است؟
 • آیا رسانه تعیین شده با اهداف آموزشی مورد نظر در تناسب می باشد؟
 • تا چه اندازه لازم بوده رسانه جدیدی تهیه و ارائه شود؟ به موجود نبودن رسانه قبلی، نامناسب بودن آن و یا قابل دسترس نبودن آن برای شرایط کنونی دقت فرمایید.
این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: / 5. تعداد امتیازها

نمایش دیدگاه‌ها و ثبت نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط؛ حتما مطالعه کنید