ارزیابی ساختار پمفلت و بروشور

آخرین بروزرسانی: 25 اسفند 1398
2766
0
بروشور پمفلت
چرا خدمات نشرآنلاین

در ارزیابی محتوای پمفلت و بروشور یا یک رسانه آموزشی بهتر است مواردی از قبیل یکپارچگی و عدم تناقض، دقت، مناسبت داشتن، شفافیت، مقبولیت، خلاقیت و جذابیت مضامین آن مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

یکپارچگی و عدم تناقض

محتوای بروشور و پمفلت لازم است بدون تناقض و یکپارچه باشند. معمولاً در ارزیابی بروشور و پمفلت دو مورد مورد بررسی قرار می گیرند.

 •  آیا محتوای درج شده در بروشور یا پمفلت با اطلاعات دیگر منابع معتبر سازگار می باشد و تناقضی وجود ندارد؟
 •  آیا محتوای بروشور یا پمفلت یکپارچه می باشد و اطلاعات درج شده در تناقض با یکدیگر نیستند؟

دقت

دقت محتوا طبق 2 معیار مورد بررسی قرار می گیرد، ابتدا داشتن اعتبار علمی که وجود نویسنده و ویراستار علمی و به کار گیری منابع دارای اعتبار می تواند نشان دهنده ی آن باشد و ثانیاً روش صحیح نگارش متن می باشد که با ارزیابی متن از لحاظ املایی، ضوابط نگارش و دستور زبان مورد بررسی قرار می گیرد.

 •  آیا در نگارش متون دقت کافی اعمال شده است؟ به غلط املایی، دستور زبان و ضوابط نگارش دقت فرمایید.
 •  آیا محتوای بروشور یا پمفلت دارای اعتبار علمی می باشد؟ به سطح دانش ویراستار و مؤلف و همچنین اعتبار منابع علمی به کار برده شده توجه نمایید.

مناسبت داشتن

محتوای درج شده در یک بروشور یا پمفلت می بایست طوری تهیه شود که با ویژگی ها و خصوصیات مخاطبین در تناسب باشد. در این قسمت بررسی 2 مورد اهمیت فراوان دارد.

 • محتوای درج شده تا چه اندازه با ویژگی های روانشناختی و رفتاری مخاطبان در تناسب است؟ طبق سطح علمی، نحوه نگرش و رفتارهای مخاطبین میزان تناسب محتوا را مورد بررسی قرار دهید.
 • محتوای درج شده تا چه اندازه با ویژگی های فرهنگی و دموگرافیک مخاطبین در تناسب است؟ به تناسب محتوا با تحصیلات، جنس و سن مخاطب دقت فرمایید و عدم وجود تفاوت فرهنگی را در نظر داشته باشید.

شفافیت

محتوای درج شده در یک بروشور یا پمفلت می بایست برای خواننده به طور آشکار و کاملا واضح، قابل درک باشد. اجتناب از به کار بردن لغات ادبی، فنی و تخصصی در نوشته موجب درک راحت تر مطلب می شود. در این قسمت بررسی 2 مورد زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد.

 • آیا در متن ارائه شده از به کار بردن لغات فنی و اصطلاحات تخصصی و علمی اجتناب شده است؟
 • پیام مورد نظر تا چه اندازه به طور آشکار بیان شده است؟

خلاقیت

وجود نوآوری و خلاقیت در محتوای یک بروشور یا پمفلت ارزش آن را می افزاید. در این قسمت بررسی آن نمونه با نمونه های مشابه توصیه می شود.

 • محتوای درج شده تا چه اندازه با نمونه های مشابه تفاوت دارد؟

جذابیت

محتوای درج شده در یک بروشور یا پمفلت می بایست توجه خواننده را به خود جلب کند. ارزیابی جذابیت محتوای ارائه شده برای مخاطبین با نظرسنجی مخاطب و اطلاع از میزان استقبال مخاطب امکان پذیر است، اما در بررسی آن به وسیله ارزياب تا اندازه ای به نظر وی نیز مربوط می شود. در این قسمت به بررسی در مورد زیر توجه می شود.

 • محتوای درج شده تا چه اندازه جذاب می باشد و توجه مخاطب را به خود جلب می کند؟

مقبولیت

محتوای درج شده در یک بروشور یا پمفلت می بایست مورد پذیرش مخاطب واقع شود. هنگامی که مؤلف و تولیدکننده محتوا، سازمان پشتیبان کننده آن و یا ارائه دهندگان بروشور یا پمفلت مورد تأیید و پذیرش مخاطبان واقع شوند، محتوا بیشتر مورد تأیید و پذیرش قرار می گیرد. در بررسی این قسمت به دو مورد زیر دقت نمایید.

 • ارائه کنندگان بروشور یا پمفلت تا چه اندازه مورد پذیرش مخاطبین واقع شده است؟ توصیه می شود به مقبولیت اجتماعی، فرهنگی و علمی توجه کنید.
 • تهیه کنندگان و نویسندگان بروشور یا پمفلت تا چه اندازه مورد تأیید مخاطبین می باشند؟ به مقبولیت علمی، فرهنگی و اجتماعی توجه نمایید.

ارزیابی طراحی بروشور و پمفلت

در بررسی طراحی بهتر است به 7 مورد زیبایی فونت ها و اجزای گرافیکی، نوآوری و خلاقیت، هماهنگی و تنوع رنگ های استفاده شده در محتوا، تناسب حجم مطالب با قطع و تعداد صفحات، تناسب پس زمینه و محتوا و رعایت استاندارد تعداد صفحات مورد توجه قرار گیرد.

 • تا چه اندازه در طراحی ها، اجزای گرافیکی و فونت ها به منظور جذابیت بیشتر بروشور و پمفلت به کار رفته اند؟ در اين حوزه به کار بردن از رنگ هایی زیبا، فونت ها، ‌صفحه آرایی، نمودارها و جداول مورد توجه واقع می شود.
 • آيا در طراحی مطالب در بروشور و پمفلت نوآوری و خلاقيتی اعمال شده است؟ قیاس با موارد مشابه به وسیله یک شخص صاحب نظر مي تواند اساس ارزيابي قرار گيرد.
 • آیا رنگ های مورد استفاده هماهنگی دارند و با محتوا در تناسب هستند؟ به کار بردن از رنگ های زیبا و مناسب موجب ارائه بهتر مطالب و جلب توجه مخاطب می گردد. از سوی دیگر تعیین نامناسب نوع و تعداد رنگ امکان دارد اثراتی معکوس داشته باشد.
 • آیا تعداد صفحات بروشور و پمفلت و قطع (اندازه) آنها برای درج مطالب مد نظر مناسب می باشد؟ به وجود تناسب بین حجم متن و تعداد صفحات (تراکم مناسب نوشته ها و استفاده بهینه از فضا) و مناسب بودن قطع پمفلت برای استفاده مخاطب دقت فرمایید.
 • آیا تعداد صفحات استاندارد در بروشور و پمفلت رعایت شده است؟ تعداد صفحات طبق تعريف يونسكو از 5 تا 48 صفحه می تواند می باشد. لیفلت می تواند دارای 2 تا 4 صفحه باشد.
 • آیا پس زمینه استفاده شده با محتوا هماهنگی و تناسب دارد؟ تناسب طراحي، رنگ و شكل هاي مورد استفاده در پس زمينه را از نظر مناسب بودن با پيام پمفلت و یا بروشور ارزيابی نمایید. دقت فرمایید که پس زمینه، روی محتوا اثر منفی نداشته باشد و باعث کاهش توجه مخاطب به اصل پیام نگردد.

کیفیت تهیه بروشور و پمفلت

در حوزه ارزیابی كیفيت چاپ، رنگ ها و كاغذ مورد استفاده همگي روی زیبایی طراحي بروشور اثرگذارند. همچنین چگونگی اتصال یا كيفيت تاخوردن صفحات بسیار اهمیت دارد. كيفيت چاپ می بایست طوری باشد كه به خوبي لغات و حروف خوانا باشند. به کار بردن از چندین رنگ (سه رنگ، دو رنگ، تک رنگ) و کیفیت چاپ رنگ ها بسیار مهم است. رعایت این نکات بسیار ضروری است که استفاده از تعداد رنگ های بیشتر، اگر موجب افزایش کیفیت و جلب توجه مخاطب و انتقال بهتر پیام نگردد، فقط باعث هدر رفتن منابع می شود. در بررسی کیفیت به 4 مورد زیر توجه نمایید.

 • کیفیت تا خوردن و یا اتصال برگه های بروشور و پمفلت چگونه است؟
 • کیفیت کاغذ مورد استفاده در بروشور و پمفلت چگونه است؟
 • در چاپ بروشور و پمفلت ، چند رنگ به کار رفته است؟
 • کیفیت چاپ بروشور و پمفلت چگونه است؟

متن بروشور و پمفلت

متن بروشور و پمفلت می بایست زیبا و خوانا باشد و به همین علت ضروری است از فونت های با تنوع و اندازه مناسب استفاده گردد. اغلب در محتوای بروشور و پمفلت بيش از 3 نوع فونت نبایست استفاده شده باشد. نحوه به کار بردن از فونت هاي درشت و خمیده (ایتالیک) در نوشته ها برای تأکید بر نکات برجسته و با اهمیت نیز بسیار مهم است.

ضمن اینکه توجه به کادر بندی و آرايش مناسب متن و تناسب میان فضاي نوشتاري، فضاي خالي و بخش تخصیص يافته به اجزای گرافيكي در کیفیت و اثرگذاری بروشور و پمفلت از اهمیت بسیاری برخوردار است. اغلب برگه رويي دارای عنوان بروشور و پمفلت ، آرم يا تصويري مربوط به تهيه كننده يا محتواي آن می باشد. در برگه اول می بایست از حداقل متن استفاده شود. در صفحه پشتي اغلب اطلاعات تماس برای مخاطبین وجود دارد.

صفحه اول داخل، بهترين برگه بروشور و پمفلت است كه در آن لازم است هدف مهم تولید بروشور و دلیل انتخاب مخاطب درج گردد. سایر برگه های بروشور به ترتيب و با توجه به اولويت، مطالب بروشور و پمفلت را دارا می باشند. بهتر است منابع محتوای ذکر شده در قسمتی از بروشور و پمفلت قید شود و همچنین توصیه می شود اطلاعات مورد نیاز به منظور دسترسي مخاطب به سازمان يا واحد مربوطه برای پیگیری یا کسب اطلاعات بیشتر ذکر شود. در نتیجه در ارزیابی متن می توان 7 نکته را مورد بررسی قرار داد.

 • آیا فونت های استفاده شده در متن بروشور و پمفلت قابلیت خوانایی دارند؟
 • آیا تعداد فونت های مورد استفاده در متن مناسب (حداکثر 3 فونت) می باشد؟
 • آیا اندازه فونت ها و استفاده از فونت های مایل و درشت با توجه به اهمیت مطالب تنظیم شده است؟
 • آرایش و کادر بندی متن به چه نحوی می باشد؟
 • هماهنگی میان متن، فضاهای خالی و اجزای گرافیکی تا چه اندازه مناسب است؟
 • آیا در متن بروشور و پمفلت به منابع مورد استفاده اشاره شده است؟
 • آیا در متن بروشور و پمفلت اطلاعات تماس(نشانی، فاکس، تلفن، پست الکترونیک و پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی) برای کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری برای مخاطبین قید شده است؟
این مقاله رو دوست داشتید؟

میانگین امتیاز: 2 / 5. تعداد امتیازها 2

نمایش دیدگاه‌ها و ثبت نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط؛ حتما مطالعه کنید