نمونه کار طراحی جلد

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه طراحی نشریه الکترونیکی سودا

نمونه طراحی نشریه الکترونیکی دوزبانه سودا

پروژه طراحی نشریه الکترونیکی دوزبانه سودا؛ نشریه الکترونیکی سودا یک نشریه دوزبانه (فارسی-انگلیسی) است که از یک سمت فارسی و […]

نمونه طراحی ویژه‌نامه دانشگاه صنعتی شریف

نمونه طراحی و صفحه آرایی ویژه‌نامه دانشگاه صنعتی شریف

پروژه ویژه‌نامه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف؛ این ویژه‌نامه برای همایش سالانه هفته پژوهش و فناوری طراحی و […]

نمونه کار طراحی نشریه الکترونیک مجله سازه و فولاد

نمونه طراحی فصلنامه الکترونیک سازه و فولاد

پروژه طراحی فصلنامه الکترونیک سازه و فولاد به سفارش انجمن سازه و فولاد ایران انجام و ارائه شده است. در […]

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی پروپزال شرکت آداک

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی پروپوزال شرکت آداک

پروژه طراحی پروپوزال شرکت آداک؛ خدمات ارائه شده برای این پروژه شامل طراحی قالب کلی (یونیفرم)، طراحی‌جلد و صفحه آرایی […]

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی پروپزال شرکت کارد سفید

نمونه طراحی پروپوزال شرکت کادر سفید

پروژه طراحی پروپوزال شرکت کادر سفید؛ شامل ارائه طرح‌های پیشنهادی خدمات، روند فعالیت و ارائه هزینه‌های مرتبط می‌شود. خدمات ارائه […]

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی رزومه و پروپزال انجمن مدیریت پروژه ایران

نمونه طراحی رزومه و پروپوزال انجمن مدیریت پروژه ایران

پروژه طراحی رزومه و پروپوزال انجمن مدیریت پروژه ایران؛ شامل ارائه شرح خدمات، تسهیلات و رویدادها می‌شود. خدمات ارائه شده […]

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی پروپزال شرکت نوین مارکتینگ

نمونه طراحی قالب پروپوزال شرکت نوین مارکتینگ

پروژه طراحی پروپوزال شرکت نوین مارکتینگ؛ خدمات ارائه شده برای این پروژه شامل طراحی قالب کلی (یونیفرم)، طراحی‌جلد و صفحه […]

نمونه کار طراحی جلد و طراحی صفحات دفتر برنامه ریزی - پلنر happy

نمونه کار طراحی دفتر برنامه‌ریزی (پلنر) Happy

پروژه طراحی دفتر برنامه ریزی (پلنر) انگلیسی Happy؛ این پلنر یک دفتر برنامه ریزی فعالیت روزانه هست که به طور […]

نمونه کار طراحی دفتر برنامه ریزی - پلنر ورزشی جیمیتو

نمونه کار طراحی پلنر (دفتر برنامه‌ریزی) ورزشی جیمیتو Gymito plus

پروژه طراحی دفترچه برنامه ریزی (پلنر) جیمیتو Gymito؛ این پلنر یک دفتر برنامه‌ریزی ورزشی هست که برای دوره‌های زمانی ماهانه […]

نمونه کار طراحی دفتر برنامه ریزی - پلنر giraffe بولت ژورنال

نمونه کار طراحی پلنر (دفتر برنامه‌ریزی) و بولت ژورنال Girafee

پروژه طراحی دفترچه برنامه ریزی (پلنر) و بولت ژورنال زرافه (Giraffe)؛ این پلنر یک دفتر برنامه ریزی وظایف روزانه هست […]

نمونه کار طراحی دفتر برنامه ریزی - پلنر فیت بوک

نمونه کار طراحی پلنر (دفتر برنامه‌ریزی) فیت بوک Fitbook

پروژه طراحی دفترچه برنامه ریزی (پلنر) فیت بوک؛ این پلنر یک دفتر برنامه ریزی ورزشی و کاهش وزن هست که […]

نمونه کار طراحی گزارش فعالیت اندیشه دفاعی امام خامنه ای

نمونه طراحی و صفحه‌آرایی نمایه یک دهه فعالیت دبیرخانه دائمی اندیشه دفاعی

پروژه طراحی گزارش نمایه یک دهه فعالیت دبیرخانه دائمی اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای؛ قالب کلی (یونیفرم) این‌ پروژه پس از […]